< >

Obchodní dům Kotva

Obchodní dům Kotva byl po Bílé labuti prvním plnosortimentním obchodním domem v Praze. Neobyčejně progresivní a kultivovaná architektonická forma měla své důležité opodstatnění – vtělit na stísněné prostranství Starého Města co možná největší obchodní plochu, která by však v daném prostředí nepůsobila přespříliš mohutně. Manželé Machoninovi, kteří v době mírného oteplení 60. let jako jedni z prvních založili „družstevní“ architektonický ateliér, navrhli stavbu, rezonující s aktuálním vývojem architektury západního světa. Hexagonální struktura, podobná včelímu plástu, je vynášena skeletem hřibových nosníků a zanechává po obvodu stavby kryté loubí, propojené s okolní spletí uliček. Do malého náměstíčka, které Kotva vytvořila před svým hlavním vstupem, se otáčí vrstevnatým průčelím s šesti podlažími pásových oken z tónovaného determálního skla. Ostatní fasády jsou opláštěny kortenovým plechem, který vytváří svým rastrem abstraktní ornament.

Stavba obchodního domu budila v době relativního nedostatku značnou pozornost, o to větší, že dodávku stavby kompletně zajišťovala zahraniční firma. Švédský Siab byl totiž oproti domácím podnikům schopen dodat zakázku včas a kvalitně.

Kvůli nabídce dodavatele, který ze severu dovezl celou stavbu, techniku i dělníky, byl zamýšlený ocelový skelet změněn a realizován v železobetonu; dodnes můžeme obdivovat deštníkovité vzpěry hřibových sloupů, které vynášejí jednotlivá podlaží.

Architekti zpracovali kompletní návrh vybavení, včetně barevného rozvrhu jednotlivých podlaží; nakonec byl však použit typový nábytek, byť alespoň s drobnou úpravou: regály byly pro přehlednost nákupních ploch sníženy a natřeny odstínem chromově žluté.

Zajímavostí je, že autoři návrhu, manželé Vladimír a Věra Machoninovi, se jako duchovní rodiče OD Kotva neúčastnili slavnostního otevření. Nesouhlasili totiž s vpádem vojsk v roce 1968 do Československa, a tak se nedostali do nového, normalizovaného svazu architektů.

OD Kotva představuje špičku designu 70. let a už několik let aspiruje na status kulturní památky, který si jistě zaslouží.

Adresa: náměstí Republiky 656/8, Praha 1 – Staré Město

Realizace: 1970 ‒ 1975

Stavebník: Prior

Projektant: Věra Machoninová, Vladimír Machonin, Ateliér Alfa

Zhotovitel: Siab Stockholm, Vodní stavby Praha

xMapa:

< >