Jednotlivé stavby nominované v rámci projektu České a slovenské stavby století jsou představovány v rámci mnoha putovních výstav a dále také prostřednictvím reprezentativní publikace vydané IC ČKAIT.

 

Kniha, jejíž titul, České a slovenské stavby století 1918 – 2018, reflektuje celý projekt, je vynikajícím průvodcem po nejvýznamnějších stavebních a architektonických dílech nejen napříč uplynulými 100 lety, ale rovněž napříč Českou a Slovenskou republikou. Čtenář se tak seznámí s nejrůznějšími skvosty od mostů, technických staveb a vodních děl přes prvorepublikové vily či panelovou výstavbu z období po 2. světové válce až po mnohdy velmi náročné rekonstrukce a úpravy staveb. Vedle současných fotografií jsou mnohé stavby ilustrovány snímky dobovými, dále také schématy či plány. Pozorný a pátrající čtenář tak může ocenit např. fotografii prof. Otta Wichterleho v Ústavu makromolekulární chemie v Praze, schéma situace a palebného plánu československého pohraničního opevnění či nákres Tančícího domu od samotného architekta Gehryho… toto vše a ještě mnohem více nabízí nová publikace České a slovenské stavby století 1918 – 2018, více informací zde.