Nedílnou součástí projektu České a slovenské stavby století se stala nejen anketa, v jejímž rámci mohla veřejnost hlasovat pro celkem 100 českých a slovenských staveb nominovaných odbornou komisí, ale i putovní výstavy, vydaná publikace či film, které tyto nominované stavby představují.