Držitelem autorských práv k webové prezentaci je Informační centrum ČKAIT s.r.o., bez jeho souhlasu není možné texty a fotografie dále publikovat.

Podklady byly připraveny ve spolupráci se všemi partnery. Bylo čerpáno především z těchto zdrojů:

Autoři textů a recenzenti

Benjamin Fragner, Miloš Horák, Šárka Janoušková, Renata Karasová, Dagmar Kutá, Václav Mach, Michael Trnka, Veronika Vicherková, Hana Vojtová, Jan Vrana, Petr Zázvorka, Svatopluk Zídek, JAGA GROUP, s. r. o.

Foto

Václav Dvořák, Jaroslav Franta, Bohumil Jakoubě, Alan Hyža, Jiří Lampa, Kristýna Janoušková, Jan Jendruščák, Tomáš Malý, Jozef Mravec, Miroslav Pavel, Rudolf Sandalo ml., Pavel Štecha, Jan Zikmund, David Židlický, JAGA GROUP, s. r. o., Publicity s. r. o., Zlín, VUIS cesty spol. s r.o., VÁHOSTAV-SK, a. s.

Obrazová dokumentace - poskytovatelé podkladů:

 • Archiv Václava Aulického, Jiřího Ehla, Benjamina Fragnera, Miloše Horáka, Václava Macha, Františka Plevy, Bohuslava Ruska, Jana Škody, Petra Zázvorky
 • Archiv časopisu Stavebnictví
 • Archiv Národního památkového ústavu (NPÚ)
 • Archiv MČ Prahy 6, odbor výstavby
 • Archiv kláštera trapistů v Novém Dvoře
 • Archiv Národního technického muzea (NTM)
 • Archiv Thomayerovy nemocnice
 • Archiv Letiště Václava Havla Praha
 • Archiv Ústavu makromolekulární chemie (ÚMCH)
 • Archiv Magistrátu města Ostravy (MMO)
 • Archiv Ostravského informačního servisu (OIS)
 • Archiv Obce architektů
 • Archiv Správy železniční dopravní cesty (SŽDC)
 • Archiv Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, http://www.panelaci.cz/
 • Archiv INFORMAČNÍHO CENTRA ČKAIT, s. r. o.
 • Archiv Klubu za starou Prahu
 • Archiv Nadace pro rozvoj architektury a stavebnictví
 • Archiv Dopravních podniků hlavního města Prahy
 • Archiv FOIBOS BOOKS s.r.o.
 • Archiv Výzkumného centra průmyslového dědictví FA ČVUT (VCPD)
 • Muzeum města Brna, oddělení dějin architektury a urbanismu
 • Společnost Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s.

Prameny

 • Architektura. Spojené časopisy Stavba, Stavitel, Styl. 1/1939, Praha: Klub architektů.
 • ARON, L. a kol. Československé opevnění 1935–1938. Náchod: Fortuna Libri, 1998.
 • BARTOŠ, Š., PANOCH, P. Karel Řepa, pardubický architekt ve věku nejistot. Pardubice: Novart, 2003.
 • BARTÁK, J., ŠOUREK, P., Karlíček, J., Podzemní stavby v České republice. Praha: SATRA, spol. s r. o., 2007.
 • BĚŠÍNSKÝ, V. a kol. Ústřední budova Elektrických podniků hlavního města Prahy. Praha: Správní rada Elektrických podniků hlavního města Prahy, 1935.
 • CZUMALO, V., JUNGMANN, A., REJL, F. Spořilov – největší zahradní město Velké Prahy, Praha: Prostor – architektura, interiér, design, 2015.
 • ČERNÁ, I., ČERNOUŠKOVÁ, D. (ed.) Mies v Brně. Vila Tugendhat, Brno 2012.
 • DOSTÁL, O., PECHAR, J., PROCHÁZKA, V. Moderní architektura v Československu.
 • Praha: Nakladatelství československých výtvarných umělců, 1967.
 • DUDÁČEK, L. Sedmdesát let letiště Ruzyně. Letectví a kosmonautika. č. 4, Praha: Vydav. čas. MNO, 2007.
 • GUZIK, H. Čtyři cesty ke koldomu. Praha: Zlatý řez, 2014.
 • KAVKA, F., PETRÁŇ J. Dějiny Univerzity Karlovy, IV díl 1918–1990. Praha: Karolinum, 1998.
 • KLÍMA, P. Kotvy Máje. Praha: UMPRUM, 2012.
 • Kolektiv autorů, Byty včera, dnes a zítra. Praha: Orbis, 1976.
 • Kolektiv autorů, Příběh Pražského hradu. Praha: Správa Pražského hradu, 2004.
 • Kolektiv autorů, Silnice a dálnice v České republice. Praha: Agentura Lucie, spol. s r. o., 2009.
 • KREJČIŘÍK, M. Česká nádraží: architektura a stavební vývoj. II. díl, Litoměřice: Vydavatelství dopravní literatury, 2005.
 • MACHOTKOVÁ, J., KOZÁK, J., Významné ocelové konstrukce Vítkovic.  Ostrava: En Face, 2008.
 • MASÁK, M., ŠVÁCHA, R., VYBÍRAL, J. Veletržní palác v Praze. Praha: Národní galerie, 1994.
 • MEDUNA, V. Nová Ostrava, Architektura ČSR X, Unie architektů ČSR, Praha, 1951.
 • POKLUDA, Z. Baťův Zlín: budování průmyslového a zahradního města (1906–1943). Zlín: Nadace Tomáše Bati, 2015.
 • SEDLÁKOVÁ, R. Sorela. Česká architektura padesátých let. Praha: Národní galerie, 1994.
 • STEHLÍK, E. a kol. Pevnosti a opevnění v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha: Libri, 2002.
 • STRAKOŠ, M. Nová Ostrava a její satelity. Kapitoly z dějin architektury 30.–50. let 20. století. Ostrava: NPÚ, 2010.
 • ŠEVČÍK, J., Beneš O. Architektura 60. let: „zlatá šedesátá léta“ v české architektuře 20. století. Praha: Grada, 2009.
 • ŠEVEČEK, O. Zrození Baťovy průmyslové metropole: Továrna, městský prostor a společnost ve Zlíně v letech 1900–1938. České Budějovice: Veduta, 2009.
 • ŠVÁCHA, R. Od moderny k funkcionalismu. Praha: Victoria Publishing a. s., 1995.
 • ŠVÁCHA, R. Naprej! Česká sportovní architektura 1567–2012. Praha: Prostor – architektura, interiér, design, 2012.
 • VORLÍK, P., FRAGNER, B., BERAN, L. (eds.) Ještěd / evidence hodnot poválečné architektury. Praha: VCPD a FA ČVUT, 2010.
 • ZIKMUND-LENDER, L. (ed.) Experimentální sídliště Invalidovna. Praha: Pravý úhel, 2014.
 • Žijeme 1932, obrázkový magazín dnešní doby. Praha: Družstevní práce a B. M. Klika, s. s r. o. 1933.
 • Sympozium v roce 2001 – Vila Tugendhat – význam, rekonstrukce, budoucnost: Vila Tugendhat, http://www.tugendhat.eu/
 • Arcibiskupství pražské, http://www.apha.cz/
 • Národní muzeum, http://www.nm.cz/
 • Povodí Labe, http://www.pla.cz/
 • Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT, http://vcpd.cvut.cz/cz/
 • Wikipedie: https://cs.wikipedia.org/