České a slovenské stavby století — projekt k oslavám 100. výročí vzniku republiky

Projekt České a slovenské stavby století si klade za cíl propagaci úspěchů českého a slovenského stavitelství v průběhu uplynulých 100 let. Vhodným
způsobem tak doplňuje oslavy vzniku samostatné Československé republiky. Do projektu byla zařazena stavební a architektonická díla s ohledem na
jejich význam a přínos od roku 1918 do současnosti.

V Československu, poté i v České a Slovenské republice bylo postaveno mnoho významných a pro další vývoj společnosti důležitých staveb, ze kterých
bylo odbornou komisí, složenou ze zástupců českých a slovenských asociací a svazů dlouhodobě spjatých s rozvojem stavebnictví, vybráno celkem 100
českých a slovenských staveb. Za českou stranu bylo nominováno 66 staveb, za slovenskou pak 34.

V dubnu 2018 proběhne vyhlášení ankety pro hlasování veřejnosti, která bude ukončena na podzim roku 2018. Při této příležitosti bude vydána publikace
a následně se od září 2018 uskuteční napříč ČR a Slovenskem putovní výstavy, které představí jednotlivé nominované stavby.

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury a je zařazen do Evropského roku kulturního dědictví 2018.

Vypisovatelé projektu jsou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Český svaz stavebních inženýrů, Slovenská komora stavebných inžinierov,
Slovenský zväz stavebných inžinierov a SIA – Rada pro výstavbu ČR.

Autor projektu:
Ing. Svatopluk Zídek, Ing. Šárka Janoušková

Odborní poradci:
PhDr. Benjamin Fragner, Akad. arch. David Vávra, prof. Ing. František Ohrablo, PhD.

Koordinátor:
ČR – Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana, Ing. Svatopluk Zídek
SR – Ing. Ján Kyseľ

Produkce:
Informační centrum ČKAIT, s.r.o., Sokolská 1498/15, 120 00 Praha 2

Hlasovací server:
Nadace ABF

Grafické práce:
Pavel Krajíček, FAST FORWARD s. r. o.