< >

Vodní dílo Fláje

Jediná betonová pilířová přehrada v ČR, která je pro unikátní technické řešení hráze chráněnou kulturní památkou. Pilířová hráz je složena ze 34 bloků, z toho 19 je dutých typu Noetzli a 15 plných, tížných. Hráz je v pravé části zakřivená s poloměrem 200 m, její délka v koruně je 459 m o šíři 6 m. Šířka v patě činí až 53 m, výška nad terénem až 55 m. Přehrada vytváří nádrž o celkové ploše 153 ha, s objemem 23,1 mil. m3.

Vodní dílo Fláje spadá do správy Povodí Ohře a je součástí vodohospodářské soustavy Severočeské hnědouhelné pánve. Přehrada na Flájském potoce na severu Krušných hor byla vybudována v letech 1950 – 1963. Účelem stavby byla regulace toku a vytvoření nádrže pro zásobení pitnou vodou demograficky rostoucí oblasti Mostecka a Litvínovska. Myšlenka využití Flájského potoka jako vodního zdroje pocházela již z počátku 20. století. První návrh vznikl v době rozvoje chemického průmyslu v Záluží za 2. světové války, k realizaci však došlo až v 50. letech, na nově nalezeném místě nad obcí Fláje. Výhodnější poloha se stabilním skalnatým podložím umožnila realizaci u nás ojedinělé pilířové varianty hráze, která navíc přinesla úsporu betonu o 30 % oproti hrázi plné. Stavba byla zahájena roku 1951 ražbou tlakové štoly do úpravny v Meziboří, vzdálené více než 7 km. Náročné podmínky, nedostatek mechanizace i pracovních sil stavbu protáhly na víc než 10 let. Betonáž hráze byla dokončena v roce 1961, kdy byl také zahájen provizorní provoz. Nesnáze však stavbu neopustily ani po dokončení roku 1963. Dlouhotrvající sucha zdržela naplnění nádrže až do května 1965, kdy už o týden později, 18. května, šla voda při povodni poprvé přepadem přes přeliv.

Součástí vodního díla je i malá vodní elektrárna Fláje s výkonem 16 kW a špičková vodní elektrárna Meziboří s dvojicí Francisových turbín o výkonu 2 × 4 MW.

Adresa: Flájský potok, Český Jiřetín – Fláje

Realizace: 1950 ‒ 1963

Stavebník: Stát zastupovaný inženýrskou organizací Vodohospodářský rozvoj a výstavba

Projektant: Hydroprojekt Praha

Zhotovitel: Vodní stavby s.p., Sezimovo Ústí
xMapa:

< >