<

Archeopark Pavlov

Chráněná krajinná oblast Pálavy je bohatá nejen krásnou přírodou a skvělým vínem, poklady skrývá i pod zemí – patří mezi nejvýznamnější archeologické lokality v Evropě. Ve zdejších vápenných spraších byly nalezeny pozůstatky vyspělé kultury „lovců mamutů“, starší více než 25 000 let. Idea expozice přímo v nalezišti dala vzniknout jedinečnému přírodnímu muzeu, které doslova srůstá s krajinou. Stejně jako návštěvník, který chce spatřit vykopávky vystavené v původních nálezových situacích, sestupuje pod úroveň terénu i budova samotná. Na jednom z pálavských polí jsou poházené nevelké bloky, které barvou běleného betonu i svým tvarem napodobují kusy vápenných skal. Jsou to ale světlíky a vstupy, které svým rozmístěním naznačují složitý půdorys podzemní stavby.

Dojem skalní jeskyně přetrvává i v interiéru – pohledový beton se zřetelnými otisky šalování i nepravidelně šikmé plochy stěn nezvykle odráží rozptýlené světlo přírodní i umělé, které bezděčně připomene záblesky ohně. Pocit chladu rozptýlí i podlahy a mobiliář z masivního dubového dřeva.

Vedle vzácných exponátů jako je Věstonická venuše či autentická skládka mamutích kostí je návštěvníkům k dispozici velkorysá výbava multimediálních a interaktivních technologií, které ještě více přiblíží život našich paleolitických předků.

Muzeum bylo postaveno jako betonový monolit na železobetonových pasech a základové desce. Stěny byly vylívány do oboustranného šalování. Po dokončení bylo převrstveno zeminou, osazenou regionálně typickými rostlinami. Právě i díky splynutí s okolím získal pavlovský projekt řadu ocenění, domácích i zahraničních a těší se velkému zájmu návštěvníků.

Adresa: 23. dubna 264, 69129 Pavlov

Realizace: 2016 ‒

Stavebník: Jihomoravský kraj, Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace

Projektant: Architektonická kancelář Radko Květ – Radko Květ, Pavel Pijáček

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., SKR stav, s.r.o.xMapa:

<